Om

Det finns en rad tekniker som innefattas av antikvariskt- och dekorativt måleri. Här återfinns: Marmorering, ådringsmålning, lavering, patinering, bladförgyllning, oxidering, dekorationer, Trompe l'oeil m.m. Kyrko- och allmogemåleri samt konservering/renovering och restaureringsarbeten har också sin givna plats. Här krävs erfarenhet, mycket träning och en brinnande passion. Öqvists finmåleri har allt detta.

 

Ett finmåleri ska ha kännedom om ett stort antal bindemedel, lösningsmedel, pigment och underlag, hur de reagerar med varandra samt hur de förekommer i målerihistorien från dåtid till nutid. Öqvists finmåleri har kunskaper i äldre målningstekniker med linolja, kalk, lim och olika temperafärger silicatfärger m.m och tar till vara på tradition och seder.

 

Öqvists finmåleri arbetar brett och kan även ses som ett resursmåleri för modernt måleri och kan anlitas vid arbetstoppar både vad gäller allt inom invändig målning, tapetsering inklusive våtrum samt utomhusmålning.

 

Alla kunskaper finns givetvis dokumenterade och är validerade av Måleribranschens Yrkesnämnds (MYN) ackrediterade aktörer. F-skattsedel och ansvarsförsäkringar är en självklarhet.